Powiat Strzeliński
Powróć do: strona główna

Informacja dla niesłyszących

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, które daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do korzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Strzelinie.

Niesłyszący i niedosłyszący klienci Urzędu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Sekretariacie Starostwa w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania w usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie w jednej z następujących form:

  • Telefonicznie- za pośrednictwem osoby trzeciej, uprawnionej komunikacyjnie pod nr telefonu 71 39 23 016
  • Pisemnie: przesyłając e-mail na adres: sekretariat@powiatstrzeliński.pl lub faks na nr: 71 39 23 015
  • Osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego.


podając zakres oczekiwanej pomocy oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.