numer
bezpośredni

nr wew.
(713923017)
wydział, stanowisko pokój
Kierownictwo

przez sekretariat:
71 39 23 017

Starosta – Magdalena Krupa 112
Wicestarosta – Ewelina Andrzejewska-Bochnak 115
Sekretarz – Urszula Adamczyk 109
Skarbnik – Walentyna Hucał 212
   
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
71 39 23 017 30 Sekretariat 114
71 75 71 620 20 Informatyk 110
71 39 24 857 57 Zaopatrzenie 110
71 39 20 207 62 Biuro Rady 107
71 39 24 855 65 Zarząd Powiatu  102
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa (UA)
71 39 24 847 37 Naczelnik 106
71 75 71 624 24 Budownictwo 106
Wydział Budżetowo-Finansowy (BF)
71 39 20 130 34 Księgowość 213
71 39 24 858 58 Księgowość 208
71 75 71 627 39 Płace 207
Wydział Komunikacji (WK)
71 39 24 842
42
Naczelnik 15
71 75 71 621
88
Ośrodki Szkolenia Kierowców 10
71 39 21 098
63
Zarządzanie ruchem 11
71 39 24 846
46
Rejestracja pojazdów 13
71 39 24 841
41
Prawo Jazdy 14
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK)
71 39 24 851
71
Naczelnik 204
71 39 24 853
53
Biuro obsługi interesantów 206
71 39 24 854
54
Ośrodek Dok. Geodezyjnej 203
71 39 24 849 49 Referat Ewidencji Gruntów 205
71 39 24 852 52 Zespół Uzgadniania Dokumentacji 202
71 75 71 623 56 Punkt obsługi PEUG 201
Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska (NOŚ)
71 39 23 074 74 Naczelnik 211
71 39 24 845 45 Nieruchomości 211
71 39 23 619 32 Ochrona przyrody (lasy) 210
71 39 24 859 59 Ochrona środowiska 210
Wydział Inwestycji i Promocji (WIP)
71 75 71 625 67 Zamówienia Publiczne 103
71 39 23 166
66
Fundusze Europejskie 103
71 39 24 844
44
Promocja 111
Samodzielne stanowiska
71 39 24 856
36
Kadry 207
71 39 20 081
73
Inspektor Oświaty 209
71 39 23 070
70
Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 214
71 39 24 843
35
Rzecznik Praw Konsumentów 215
e-mail: iod@powiatstrzelinski.pl Inspektor Ochrony Danych  

 

Lokalizacja  Starostwo Powiatowe w Strzelinie
Ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
Telefon TELEFON:
+48 713 923 016
Fax FAX:
+48 713 923 015
E-mail E-MAIL:
sekretariat@powiatstrzelinski.pl
ikona ePUAP

EPUAP:

/l9gt58qy7v/skrytka