Powiat Strzeliński

Wybór oferty na realizację zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2022 roku”