Powiat Strzeliński

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu