Powiat Strzeliński

Uchwała Nr 332/21 Zarządu Powiatu w Strzelinie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu