Powiat Strzeliński
Powróć do: Starostwo Powiatowe

Najważniejsze akty prawne

 

Organizacja działania samorządu powiatowego:

a) Podstawy prawne działania powiatu

b) Statut powiatu