Powiat Strzeliński

Informacja w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego pn. „ Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2021 roku”.