Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o obradach LXVIII Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

Na podstawie § 11 ust. 7 Statutu Powiatu Strzelińskiego uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00  w sali obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie, odbędzie się LXVII Sesja Rady Powiatu Strzelińskiego.

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Strzelińskiego

Magdalena Krupa

 

Porządek obrad LXVIII Sesji
Rady Powiatu Strzelińskiego
25 kwietnia 2023 r.


1. Otwarcie obrad LXVIII Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelińskim w 2022 roku
w porównaniu z latami ubiegłymi i Województwem Dolnośląskim.
a) Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
b) Pytania
c) Dyskusja
5. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie przedstawiająca
harmonogram prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych
uwzględniający pilność ich wykonania.
a) Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
b) Pytania
c) Dyskusja
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku
2022 „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020-2022
dla Powiatu Strzelińskiego ”
7. Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z jego pracy, z wykonania uchwał Rady
Powiatu Strzelińskiego i działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Informacja (ustna) Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Strzelińskiego
z prac Komisji między sesjami.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności