Powiat Strzeliński

Zawiadomienie o LXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) na wniosek Grupy Radnych z dnia 19 grudnia 2023 r. (data wpływu: 20 grudnia 2023 r.) zwołuję LXXV Nadzwyczajną Sesję VI kadencji Rady Powiatu Strzelińskiego, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Strzelinie przy ul. Kamiennej 10.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

2.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Starosty.

3.    Uchwała w sprawie wniesienia skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie podziału Powiatu Strzelińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

4.    Wolne wnioski i oświadczenia.

5.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca
 Rady Powiatu Strzelińskiego

Magdalena Krupa

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności