Powiat Strzeliński

Wykaz uchwał LXVII Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

We wtorek, 28 marca, odbyła się LXVII Sesja Rady Powiatu Strzelińskiego.
 Radni podjęli już kilka uchwał, m. in. wprowadzającą zmiany w tegorocznym budżecie oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
 Ważnym punktem było określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a szczegóły omówiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie Agnieszka Tekiela.
 Procedowano również projekt ws. uchwalenia Statutu Powiatu Strzelińskiego. Decyzją Rady, Statut odesłano do prac komisji.

Wykaz uchwał podjętych na LXVII Sesji Rady Powiatu Strzelińskiego

  1. Uchwała Nr LXVII/302/23 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
  2.  Uchwała Nr LXVII/303/23 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 marca 2023 r.
    zmieniający Uchwałę Budżetową Powiatu Strzelińskiego na 2023 rok Nr LXIV/284/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  3. Uchwała Nr LXVII/304/23 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Strzelińskiego Uchwała Nr LXIV/283/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  4. Uchwała Nr LXVII/305/23 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 marca 2023 r. uchwała zmieniająca uchwałę nr LXVI/294/23 Rady Powiatu Strzelińskiego w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu Strzelińskiego, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

337877020_241538871566321_4918358852526886924_n 337877131_201729842555407_7518120966781500481_n 337881975_887111862369383_9074842086910999217_n 337891834_599437772085848_2516540812524545490_n 338189761_452465597054408_7397533527376465805_n 338424021_180699024793340_6554979471393880319_n 

 

     

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności