Powiat Strzeliński

Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2024 roku

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2024 roku"

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Strzelińskim w 2024 roku"

Rozstrzygnięcie konkursu.

Wybór oferty.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności