Powiat Strzeliński

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Strzelinie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

wspierania osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie o konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz ogłoszenie ws. naboru kandydatów do komisji konkursowej po kliknięciu w link poniżej:

spstrzelin.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt66&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu10&value%5B1%5D=5

Unieważnienie_konkursu .

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności